Coaching jako metoda wspierająca odchudzanie?

0
510

Coaching jest metodą na rzecz rozwoju człowieka. Pomaga poznać samego siebie, odkryć własne wartości i znaleźć własną drogę zgodną z nimi. Pozwala także rozpoznać własne ograniczające przekonania (przekonania są to nasz myśli, które traktujemy jak fakty) blokujące drogę do osiągnięcia wymarzonego celu. Celem tym może być np. osiągnięcie pożądanej przez nas wagi lub sylwetki, zmiana pracy, znalezienie hobby itp. Coach nas akceptuje takimi jakimi jesteśmy i wierzy w nas, co daje nam siłę, zanim ją znajdziemy w sobie.

Co to jest coaching?

Coaching jest procesem rozwoju, w którym bierze udział osoba coachowana, nazywana klientem lub coachee oraz coach. Zadaniem coacha jest przeprowadzenie klienta z punktu A do punktu B. Punkt A oznacza obecną sytuację życiową klienta, a punkt B jest stanem pożądanym przez niego. Narzędziem, którym posługuje się coach są zazwyczaj pytania. Dzięki którym coachee, ma możliwość poznać własne myśli, przekonania, wartości, potrzeby, emocje, mocne strony itd. I dokonać zmiany w pożądanym kierunku. Proces coachingowy odbywa się na spotkaniach z coachem oraz w trakcie przerw między tymi spotkaniami. Wówczas klient, to co wypracuje na spotkaniu z coachem wciela w życie i obserwuje co się z nim i z tym dzieje.

Założenia coachingu

W coachingu wierzymy, że klient jest jedynym ekspertem od własnych zasobów, możliwości, życia, decyzji, wyborów, działań, itd. I to on sam odkryje więcej możliwości niż coach. Coach w związku z tym, nie może  pouczać, doradzać, ani robić czegoś za klienta. Cochee sam wie najlepiej czego chce, z kim, jak, gdzie i kiedy. Coach ma tylko to wydobyć na „światło świadomości” coachee i wierzyć w jego potencjał. W tym celu zadaje klientowi pytania, które pobudzają go do myślenia po swojemu i do refleksji.

Kluczowe w coachingu są świadomość klienta i jego wola. Ważne jest to by klient pracował z tego powodu, że chce dla siebie  zmiany, a nie czuje powinność wobec coacha lub kogokolwiek innego. Klient myśląc samodzielnie, odkrywa swoje wartości, przekonania, nawyki, pragnienia, marzenia, potrzeby, sens życia, swoje mocne strony itp. Uczy się siebie. Buduje swoją odpowiedzialność poprzez samodzielne poszukiwania i dokonuje wyboru w oparciu o własne wnioski, preferencje i wartości. Podczas coachingu klient rozwija się tzn. odkrywa mądrość w sobie. Klient z coachingu powinien wyjść wzmocniony i usatysfakcjonowany, że ma wpływ na siebie i swoje życie. Na ile z  tego skorzysta, sam decyduje. 

Najważniejsze zasady współpracy przy coachingu

Coaching opiera się na partnerskiej relacji, suwerennych decyzjach coacha i klienta, wzajemnym zaufaniu, szczerości i poufności. Zasady relacji coachingowej, powinny być bardzo precyzyjnie określone, z uszanowaniem norm i wartości klienta i coacha. Spotkania coachingowe, powinny odbywać się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta. Coach nie ma prawa oceniać ani osądzać klienta, jego życia ani jego wartości. Coachowi nie można zmieniać klienta (tylko sam klient, może to zrobić, jeśli chce). Podmiotem procesu coachingowego jest człowiek a przedmiotem jego cel. Oznacza to, że to człowiek jest najważniejszy i jego dobro, wobec tego cel ma temu służyć.

Jeśli zamierzony cel miałby przynieść szkodę, należy z niego zrezygnować lub dokonać jego odpowiedniego przeformułowania. Proces coachingowy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta i skupia się na  jego wyjątkowych zasobach, talentach i aktualnych możliwościach. Oznacza to, że najważniejsze są zasoby posiadane przez klienta w danym momencie. Można je rozszerzać o inne dostępne i często tak się dziej, ale bazą są te, które klient już ma. Coaching jest procesem rozwojowym, który odbywa się w konkretnej perspektywie czasowej i jest mierzalny.  Efektywność mierzy się na poziomie zachowań tj. widzialnych zmian w działaniu klienta.

Kiedy i dla kogo coaching?

Do podjęcia coachingu dobry jest każdy moment. Tematem przewodnim może być określenie lub rozwój kariery zawodowej, sportowej, radzenie sobie z emocjami lub stresem, zdrowy styl życia, odchudzanie, pozbywanie się nałogów i obaw związanych z nauką języków obcych, podjęcie trudnej decyzji, rozwiązanie problemu, zmiana jakiejś sytuacji życiowej, budowa satysfakcjonujących relacji, nauka asertywności, znalezienie hobby, odkrycie swoich zasobów, realizacja czegoś czego chcemy, a ciągle nie możemy tego osiągnąć itp.

Prawie na każdym procesie coachingowym dotykamy poczucia własnej wartości i pewności siebie. Wobec tego i nad tym przekonaniem pracujemy, by wszystko inne odpowiednio w naszym życiu zagrało. Coaching jest dla osób, które chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i wprowadzać w nim zmiany na lepsze.

Dlaczego coaching może być pomocny przy odchudzaniu?

Odchudzając się czasami napotykamy problem związany w brakiem motywacji, chwilowego osiągnięcia wymarzonej wagi, a potem efektu jojo lub braku efektów pomimo licznych starań. Może to wynikać z nieuświadomionych przekonań tego typu jak: ludzie szczupli są źli, ludzie otyli są dobroduszni; muszę być gruba/y ponieważ wszyscy w mojej rodzinie są tacy; i tak nie schudnę, po co się w ogóle starać; i tak jestem nie atrakcyjna/y, nic tego nie zmieni; jedzenie to moja jedyna przyjemność itd.

I tutaj może wkroczyć coach pomagając w diagnozie takich przekonań i w ich zmianie, na takie by wspierały proces odchudzania albo pomogły uznać, że taka waga jest w porządku. Jak zawsze w coachingu wybór należy do klienta. Coach może również pomóc w znalezieniu wartości, które mogą motywować w procesie odchudzania lub go zaprzestać. Zgodnie z powyżej przytoczonymi założeniami coachingu, to klient decyduje co jest dla niego OK (jeśli chce schudnąć OK, jeśli nie to też jest OK). Najważniejsze, by to była jego indywidualna decyzja.

Jeśli klient się zdecyduje schudnąć, następuje ustalenie celu i działań. Czasami konieczność schudnięcia wiąże się ze zdrowiem i tutaj w trakcie procesu coachingowego klient może zmienić swoje przekonanie z „muszę” na „chcę”, co w dążeniu do zmiany ma kluczowe znaczenie. Coach zazwyczaj nie jest dietetykiem ani trenerem dobierającym ćwiczenia. Oczywiście może się tak zdarzyć, że trener personalny lub dietetyk będą posługiwać się narzędziami coachingowymi lub też dodatkowo będą coachami.

Pamiętajmy jednak, że są to odrębne metody pracy. Zadaniem coachingu będzie rozpoznanie przekonań, nawyków w myśleniu i działaniu, wartości i sformułowanie celu spójnego z wartościami. Ponad to praca nad zmianą przekonań i nawyków, budowa poczucia wartości i pewności siebie. Natomiast dobór diety i odpowiednich ćwiczeń już doradztwem w konkretnej dziedzinie. Ćwiczenia fizyczne, dieta odpowiednio dobrana, a także praca na poziomie coachingowym wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają w drodze do osiągnięcia pożądanej wagi, czasem też prawidłowej wagi ze względów zdrowotnych.

Bibliografia:

  • Coaching – teoria, praktyka, studia przypadków pod red. M. Sidor – Rządkowskiej, Kraków 2009, Oficyna a Wolterrs Kluwer business
  • Podręcznik „Świat Dobrej Przyszłości– innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej. FIM, Lublin 2014.
  • http://www.iccpoland.pl/pl/centrum_prasowe/definicja_coachingu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here