Metformina a choroby skóry

0
121

Metformina to lek, który jest szeroko stosowany wśród pacjentów z zaburzeniami glikemii. Wykazuje korzystny wpływ na poprawę insulinowrażliwości, która również w przypadku problemów dermatologicznych, odgrywa olbrzymią rolę.

Nie od dziś wiadomo, że w przypadku choćby trądziku pospolitego, stosuje się interwencje dietetyczne zmierzające właśnie do wyrównania glikemii. Ogranicza się spożycie cukrów prostych, żywności przetworzonej, a czasami nawet cukrów mlecznych w postaci nabiału.

Trądzik pospolity

W badaniach u pacjentów z trądzikiem zaobserwowano zwiększone stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) w porównaniu z grupą kontrolną. Metformina zaś jest lekiem, który mniejsza jego stężenie, a więc może okazać się przydatna w leczeniu trądziku pospolitego.

Łuszczyca

Łuszczyca jest chorobą bardzo często związaną z występowaniem zespołu metabolicznego, w tym cukrzycy. Zastosowanie metforminy u tych chorych wiąże się najczęściej również ze zmniejszeniem zmian łuszczycowych. Rola metforminy w tym zakresie wiąże się z poprawą insulinowrażliwości, ale również ze zmniejszeniem mediatorów stanu zapalnego.

Nowotwory skóry

W przypadku nowotworów skóry wyniki badań nad zastosowaniem metforminy są również bardzo obiecujące, ale niestety nie są jednoznaczne. Na podstawie badań przeprowadzonych na myszach sugeruje się, że metformina może okazać się lekiem chemoprewencyjnym w przypadku raka i czerniaka skóry. W kilku innych badaniach również wykazano wpływ leku na zahamowanie czerniaka. Nie wskazano jak dotychczas mechanizmu działania leku w takich przypadkach.

Poprawa reaktywności naczyń włosowatych

Wykazano, że metformina działa ochronnie na naczynia włosowate, gdyż poprawia w nich krążenie oraz zmniejsza stres oksydacyjny. Poza tym poprawia reaktywność odżywczych mikronaczyń skóry.

Działania niepożądane

Należy również wspomnieć, że metformina może również indukować działania niepożądane, w tym również negatywny wpływ na skórę np. świąd, pokrzywkę czy rumień, a nawet dermatozy o podłożu autoimmunologicznym (bullous pemphigoid – BP). Najczęściej obserwuje się negatywny wpływ leku, gdy pacjent leczony jest równocześnie innymi lekami.

Wydaje się, że korzystne działanie metforminy na skórę będzie związane z normalizacją glikemii, a co za tym idzie i gospodarki hormonalnej. Samo podawanie leku nie jest jednak wystarczające, a wspomagane powinno być zwyczajowo odpowiednio dobraną dietą i wspierane stylem życia, które czasem są wystarczającą interwencją, by tę glikemię czy nawet stan zapalny unormować.

Źródło:

  1. Kadylak D. i wsp., Metformina w chorobach skóry, Przegląd Dermataologiczny, 2021
  2. Kreamer L.G. i wsp., Metformina a poprawa reaktywności skórnych naczyń włosowatych u osób z zespołem metabolicznym i prawidłową wartością glikemii, Diabetic Medicine, 2007
  3. Ko E.M. I wsp., Metformin and the risk of endometrial cancer: a population-based cohort study. Gynecol Oncol, 2015
  4. Farmer R.E. I wsp., Metformin use and risk of cancer in patients with type 2 diabetes: a cohort study of primary care records using inverse probability weighting of marginal structural models. Int J Epidemiol, 2019

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here