Bibliografia do tekstu o magnezie

0
524
 1. Karmańska A, Stańczak A, Karwowski B. Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat Chem Toksykol. 2015;4:677-89.

 2. Szymczyk H.: Magnez – pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. FARMACJA WSPÓ Ł CZESNA 2016; 9: 217-223.

 3. Bancerz B., Duś-Żuchowska M., Cichy W., Matusiewicz H.: Wpływ magnezu na zdrowie człowieka. Prz. Gastroenterol. 2012; 7(6): 359-366.

 4. Kostov K.: Effects of Magnesium Deficiency on Mechanisms of Insulin Resistance in Type 2 Diabetes: Focusing on the Processes of Insulin Secretion and Signaling. Int J Mol Sci. 2019 Mar; 20(6): 1351.

 5. Grzeszczak W.: Znaczenie pochodnych sulfonylomocznika w terapii cukrzycy typu 2. Czy wszystkie leki z tej grupy w jednakowym stopniu wpływają na ryzyko zgonu z przyczyn ogólnych oraz ryzyko sercowo-naczyniowe? Diabetologia Praktyczna 2011, tom 12, 3: 79–89.

 6. Gommers L.M., Hoenderop J.G., Bindels R.J., de Baaij J.H. Hypomagnesemia in type 2 diabetes: A vicious circle? Diabetes. 2016;65:3–13.

 7. Tokarz V.L., MacDonald P.E., Klip A. The cell biology of systemic insulin function. J. Cell Biol. 2018;217:2273–2289

 8. Satin L.S., Butler P.C., Ha J., and Sherman A.SPulsatile insulin secretion, impaired glucose tolerance and type 2 diabetes. 2015. Mol. Aspects Med. 42:61–77.

 9. Karmańska A., Stańczak A., Karwowski B.: Magnez aktualny stan wiedzy. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLVIII, 2015, 4, str. 677 – 689

 10. Fung T.T., Manson J.E., Solomon C.G. i wsp.: The association between magnesium intake and fasting insulin concentration in healthy middleaged women. J Am Coll Nutr. 2003;22:5338

 11. https://cordis.europa.eu/project/rcn/95769/brief/pl

 12. Gutiérrez-Rodelo, C.; Roura-Guiberna, A.; Olivares-Reyes, J.A. Molecular mechanisms of insulin resistance: An update. Gaceta Médica de México 2017, 153, 214–228

 13. Lee, Y.; Fluckey, J.D.; Chakraborty, S.; Muthuchamy, M. Hyperglycemia-and hyperinsulinemia-induced insulin resistance causes alterations in cellular bioenergetics and activation of inflammatory signaling in lymphatic muscle. FASEB J. 2017, 31, 2744–2759.

 14. Boura-Halfon, S.; Zick, Y. Phosphorylation of IRS proteins, insulin action, and insulin resistance. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2009, 296, E581–E591.

 15. Xu J, Xu W, Yao H, Sun W, Zhou Q, Cai L (2013) Associations of serum and urinary magnesium with the pre-diabetes, diabetes and diabetic complications in the Chinese Northeast population. PLoS One 8(2):e56750

 16. Sales CH, Pedrosa LF, Lima JG, Lemos TM, Colli C (2011) Influence of magnesium status and magnesium intake on the blood glucose control in patients with type 2 diabetes. Clin Nutr 30(3): 359–364

 17. Rodriguez-Moran M, Guerrero-Romero F (2003) Oral magnesium supplementation improves insulin sensitivity and metabolic control in type 2 diabetic subjects: a randomized double-blind controlled trial. Diabetes Care 26(4):1147–1152

 18. Lal J, Vasudev K, Kela AK, Jain SK (2003) Effect of oral magnesium supplementation on the lipid profile and blood glucose of patients with type 2 diabetes mellitus. J Assoc Physicians India 51:37–42

 19. Sakaguchi Y., et al.: Hypomagnesemia in type 2 diabetic nephropathy: a novel predictor of end-stage renal disease. Diabetes care, 2012, 35.7: 1591-1597.

 20. Guerrero-Romero F, RodríguezMorán M. Complementary therapies for diabetes: the case for chromium, magnesium, and antioxidants. Arch Med Res. 2005;36:2507.

 21. Kopeć M., Głąbowski D., Awgul K., Pawlik A.: Niedobór magnezu w cukrzycy typu 2. FARMACJA WSPÓŁCZESNA 2017; 10: 111-114.

 22. Barbagallo M, Dominguez LJ, Galioto A i wsp. Role of magnesium in insulin action, diabetes and cardiometabolic syndrome X. Mol Aspects Med. 2003;24:3952.

 23. Fang X, Han H, Li M i wsp. Dose-Response Relationship between Dietary Magnesium Intake and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: A Systemic Review and Meta-Regression Analysis of Prospective Cohort Studies. Nutrients. 2016;11:E739.

 24. Wåhlén, Anna, Arvo Haenni, and Hans-Erik Johansson. “Do we need to measure vitamin B12 and magnesium in morbidly obese patients with type 2 diabetes mellitus?.” Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy. 2017,  10, 151.

 25. Bancerz B., Duś-Żuchowska M., Cichy W., Matusiewicz H.: Wpływ magnezu na zdrowie człowieka Prz. Gastroenterol. 2012; 7 (6): 359-366.

 26. Jankowski J, Jabłecka A. Rola magnezu w chorobie niedokrwiennej serca. Farm Wsp. 2008;1:152-5.

 27. Styczeń K, Siwek M, Sowa-Kućma M i  wsp. Stężenie magnezu w  surowicy jako potencjalny marker stanu u  chorych na depresję jednobiegunową. Psychiatr. Pol. 2015; 49(6): 1265–1276.

 28. Szewczyk B, Poleszak E, Sowa-Kucma M, Siwek M, Dudek D, Ryszewska-Pokrasniewicz B. i wsp. Antidepressant activity of zinc and magnesium in view of the current hypotheses of antidepressant action. Pharmacol. Rep. 2008; 60(5): 588–589.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here