Konferencja naukowo-szkoleniowa “Zaburzenia metaboliczne i psychosomatyczne: nowe spojrzenie na interakcje między ciałem a umysłem”

0
23

Już 18 czerwca, po raz siódmy, odbędzie się konferencja naukowa zorganizowana przez fundację Insulinooporność -zdrowa dieta i zdrowe życie. Tym razem hasłem przewodnim spotkania będzie “Zaburzenia metaboliczne i psychosomatyczne: nowe spojrzenie na interakcje między ciałem a umysłem”. Do końca maja obowiązuje promocyjna cena biletów.

Program konferencji:

9.00-9.30 ROZPOCZĘCIE – Dominika Musiałowska – prezeska Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie

9.30 – 10.00 Występowanie zespołu metabolicznego i jego wybranych składowych u pacjentów z zaburzeniami odżywiania: wyniki najnowszych badań – prof. dr hab. Anna Brytek – Matera

10.00 – 10.30 Nutripsychiatria – żywienie w zaburzeniach psychicznych – dr n.o med i n. o zdr. Joanna Róg – dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka

10.30 – 11.00 Farmakoterapia w leczeniu psychiatrycznym a masa ciała pacjenta – lek. Joanna Adamiak – lekarz psychiatra

11.00 – 11.15 PRZERWA

11.15 – 11.45 Depresja u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi (cukrzyca, insulinooporność, zespół metaboliczny, otyłość) – dr hab. Moniką Bąk – Sosnowska, prof. AWSB

11.45 – 12.15 Wpływ mikrobioty jelitowej na zdrowie psychiczne (oś jelita – mózg) – dr Agata Misera

12.15 – 12.45 Psychologiczne przyczyny nadwagi i otyłości – prelegent w trakcie potwierdzania

12.45 – 13.00 PRZERWA

13.00 – 13.30 Ortoreksja – gdzie jest granica między zdrowym odżywianiem a obsesją? – Dominika Musiałowska – psychodietetyczka

13.30 -14.00 Zaburzenia psychiczne występujące pod postacią somatyczną – dr n.med. i n. o zdr. Artur de Rosier  – lekarz psychiatra

14.00 – 14.30 Jak rozpoznać pacjenta z zaburzeniami odżywiania się w gabinecie lekarskim i dietetycznym? – dr hab.n.med. Karolina Kłoda

14.30 – 15.00 ZAKOŃCZENIE – Dominika Musiałowska

Dodatkowo zapraszamy na część warsztatową, dotyczącą żywienia w depresji.
UWAGA! Obowiązują osobne zapisy. Ilość miejsc ograniczona! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń!

WARSZTATY 15.00-17.00 – dr n.med. Joanna Róg

Nutripsychiatria: żywienie w depresji

Dwugodzinne spotkanie, podczas którego poznacie strategie żywieniowe, które mogą wspomóc terapię osób z depresją oraz dowiecie się jak skutecznie pracować z pacjentami cierpiącymi na tę chorobę.

Warsztaty będą miały charakter praktyczny. Nacisk będzie kładziony na personalizację żywienia. W grupach przeanalizujemy i ułożymy zalecenia żywieniowe dla konkretnych pacjentów, uwzględniając ich choroby współistniejące, przyjmowane leki, wyniki badań laboratoryjnych, aktualny sposób żywienia i preferencje żywieniowe oraz cechy charakteru, osobowość i gotowość do zmiany.

Każdy z przypadków omówimy wspólnie, wymieniając się doświadczeniem, spostrzeżeniami i pomysłami na poszczególne składowe dietoterapii.

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie teoretyczne:
  – czym jest depresja, objawy chorobowe i leczenie a żywienie
  – sposób żywienia pacjentów z depresją oraz czynniki wpływające na zachowania żywieniowe pacjentów
  – znaczenie wybranych składników pokarmowych w depresji
  – modele żywieniowe w depresji
 2. Studium przypadków
  – praca w grupach: analiza przypadków, modyfikacja aktualnego sposobu żywienia, ustalanie zindywidualizowanego jadłospisu (1 dzień powszedni i 1 weekendowy) oraz zaleceń żywieniowych
  – przedstawienie przypadków (płeć, wiek, BMI, aktualny sposób żywienia i styl życia, objawy chorobowe, przyjmowane leki i inne formy terapii, wyniki badań laboratoryjnych)
  – przedstawienie opracowanych modeli żywieniowych dla każdego z przypadków
  – dyskusja
 3. Podsumowanie + przedstawienie study case z własnej praktyki

Cena:

Konferencja: do 31.05.2023 cena promocyjna 100 zł, potem 150 zł

Konferencja + warsztaty: do 31.05.2023 cena promocyjna 170 zł, potem 250 zł

KUP BILET: KLIKNIJ

Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu (elektroniczny) oraz 14 dniowy dostęp do nagrań z konferencji (poza wykładem prof. Anny Brytek – Matery).

O prelegentach:

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Brytek-Matera

Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) oraz studiów podyplomowych Psychodietetyka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Psycholog, terapeuta. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralny z osobami z zaburzeniami odżywiania (www.centrumbrytekmatera.pl). Autorka i współautorka ponad 140 prac naukowych z zakresu zaburzeń odżywiania, zachowań ortorektycznych oraz nieprawidłowych zachowań żywieniowych (m.in. autorka monografii „Zaburzenia odżywiania”, PZWL 2021; redaktor naukowa pierwszego w Polsce podręcznika „Psychodietetyka”, PZWL 2020). Od początku swojej kariery naukowej prowadzi badania naukowe na rzecz głębszego poznania czynników predysponujących, wyzwalających i podtrzymujących zaburzenia odżywiania. Laureatka Stypendium Rządu Francuskiego (Cotutelle), stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Jej badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Prowadzi(ła) liczne interdyscyplinarne projekty badawcze z zakresu psychologii jedzenia (m.in. we współpracy z badaczami z Sapienza University of Rome, Chinese University of Hong Kong). Odbyła staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. KU Leuven, University of Lausanne). Była wielokrotnie zapraszana do wygłaszania wykładów na prestiżowych uniwersytetach (m.in. Stanford University, Western Sydney University, University of Padova, University of Tokyo).

Dr n.med. i n.o zdr. Joanna Róg

Adiunkt Pracowni Badań Metabolizmu Człowieka Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, współpracownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dietetyk. Autorka i recenzentka artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Current Problems of Psychiatry.  W swojej pracy badawczej koncentruje się na znaczeniu czynników żywieniowych w zaburzeniach psychicznych, m.in. realizując kliniczne badanie SANGUT Study oceniające efektywność diety i suplementacji probiotycznej w depresji. W wolnych chwilach jako nauczycielka jogi vinyasa, prowadzi zajęcia ruchowo-oddechowe.

Lek. Joanna Adamiak

Lekarz, specjalista psychiatrii. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Niepoprawna optymistka, propagatorka zdrowego trybu życia, miłośniczka swojej pracy i książek. Zapracowana mama dwójki i żona, perfekcyjna pani domu, pozwalająca sobie od czasu do czasu na odrobinę luzu. Edukuje na temat zdrowia psychicznego w mediach społecznościowych, prowadząc profil na Instagramie: @swiat_oczami_psychiatry .

dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska, prof. AWSB

W 2000 r. ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2003 uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2008 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, zaś w 2017 r. stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, nadany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.  W latach 2000-2003 pracowała jako konsultant w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Od roku 2002 do 2022 jako asystent a następnie adiunkt w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2012 do 2022 roku pełniła funkcję kierownika tegoż Zakładu, a od 2018 do 2022 roku również kierownika Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych. Od 1.10.2022 roku pracuje na stanowisku profesora Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie pełni również funkcję dyrektor Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej. Zajmuje się badaniami naukowymi oraz dydaktyką z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Prowadzi szkolenia dla lekarzy i innych członków personelu medycznego z obszaru relacji z pacjentem cierpiącym na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Jest autorką lub współautorką sześciu monografii oraz kilkuset prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii zdrowia, wykładowcą na konferencjach i zjazdach naukowych dotyczących zdrowia, laureatką nagród naukowych (m.in. Virtuti Medicinali, Copernicus Prize, Diamond Pen) i dydaktycznych (np. Medal Komisji Edukacji Narodowej). Od roku 2007 prowadzi własny ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy Primodium, gdzie zajmuje się psychoterapią osób w kryzysie, cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne oraz na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Wiedzę psychologiczną propaguje w mediach oraz angażując się w lokalne programy edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz zdrowego stylu życia.

Dr Agata Misera

Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dzieci i młodzieży (terapia poznawczo- behawioralna). Mieszka i praktykuje w Berlinie. Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym Charité. Posiadaczka czarnego pasa w karate Shotokan. Wykorzystuje elementy karate w psychoterapii dzieci i młodzieży, łącząc swoje dwie największe pasje. Pracując naukowo, zgłębia fascynujący świat mikrobioty i bada oś mózgowo-jelitową. Z zamiłowania tłumaczka artykułów i książek o tematyce medycznej.

Dominika Musiałowska

Prezeska Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie, psychodietetyczka. Ukończyła studia podyplomowe z dietetyki i psychologii zdrowia, dietetyki klinicznej, psychosomatyki i somatopsychologii i psychodietetyki. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności neuropsychologia. Prowadzi konsultacje indywidualne skupiając się na zdrowiu psychofizycznym. Autorka i współautorka 12 książek o insulinooporności, poradnika dla pacjentów na temat celiakii oraz licznych artykułów na portalach zdrowotnych oraz w czasopismach. Prelegentka i organizatorka szkoleń, warsztatów i konferencji dla pacjentów i specjalistów.zaburzenia odżywiania, otylo

Dr n.med. i n. o zdr. Artur de Rosier

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalista w dziedzinie psychiatrii, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przez ponad 20 lat był związany zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, gdzie pełnił funkcję z-cy dyrektora ds. lecznictwa oraz ordynatora jednego z oddziałów, aktualnie prowadzi prywatną praktykę lekarską i zajmuje się opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym oraz dydaktyką. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego, socjologii medycyny, bioetyki, zarządzania w opiece zdrowotnej i metodologii badań naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w szpitalach w Gütersloh i w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Monachium w Niemczech. Działacz samorządowy – w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej zaangażowany w odpowiedzialność zawodową lekarzy i komisję etyki, w latach 2018-2022 prezes izby lekarskiej w Poznaniu, obecnie przewodniczy Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej. Uwielbia pracę z pacjentami, a prywatnie audiofil, wrażliwy na dźwięk i muzykę, podczas wizyt wykorzystuje pozytywny wpływ muzyki chillout na ludzkie emocje, interesuje się filozofią i prawem medycznym.

Dr hab. n. med. Karolina Kłoda

Lekarzem, specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Stopnień doktora nauk medycznych uzyskała w 2009 r. Ukończyła Studia Podyplomowe „Zdrowie Publiczne – Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w 2010 r. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2017 r. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, członkiem współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W październiku 2022 r. weszła w skład Zespołu Ekspertów do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością (KOS BMI 30+). Od ponad 5 lat prowadzi Gabinet Leczenia Nadwagi i Otyłości w Szczecinie. Publikuje prace naukowe z zakresu profilaktyki, zdrowia publicznego, stylu życia i chorób przewlekłych. Jest autorką 116 artykułów naukowych i doniesień zjazdowych. Łączny IF ok. 90, liczba cytowań wg. bazy Web of Science = 423, IH = 11.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj