II Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa Insulinooporność – Problem XXI wieku już w czerwcu!

0
2309

Zapraszamy lekarzy, dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów oraz innych specjalistów zainteresowanych zagadnieniem na:

II OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
INSULINOOPORNOŚĆ PROBLEM XXI WIEKU

Termin: 16-17 czerwca 2018
Miejsce: Warszawa, Tower Service ul. Chałubińskiego 8

KOMITET NAUKOWY:
• Prof. dr hab. Paweł Bogdański- Katedra Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik- Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• Dr hab. prof.AWF Joanna Karolkiewicz – Zakład Higieny, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
• Dr hab. n. med. Brygida Adamek- Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
• Dr hab. n. farm. Joanna Suliburska- Instytut Żywienie Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• Dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen- Zakład Dietetyki klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Matki i Dziecka
• Dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska- Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
• Dr o zdr.. Damian Parol- III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

DZIEŃ KONFERENCYJNY 16.06.2018

8.00-9.00: Rejestracja uczestników
9.00-9.15: Otwarcie Konferencji
9.15-9.45: Insulinooporność jako stan przedcukrzycowy– Dr n. med. Anna Jeznach Steinhagen
9.45-10.15: Insulinooporność a inne endokrynopatie– Wykładowca w trakcie potwierdzania
10.15-10.45: Rola kwasów tłuszczowych w patogenezie i leczeniu insulinooporności– Mgr Małgorzata Słoma
10.45-11.15: Składniki mineralne a insulinooporność– Dr hab. n. farm. Joanna Suliburska
11.15-11.45: Przerwa kawowa
11.45-12.15: Mleko w diecie osób z insulinoopornością– za i przeciw- Dr o zdr. Damian Parol
12.15-12.45: Probiotyki w leczeniu insulinooporności– Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
12.45-13.15: Insulinooporność wśród pacjentów szczupłych- wyzwanie terapeutyczne – Mgr Katarzyna Pastusiak
13.15-13.45: Profilaktyka i leczenie dietetyczne insulinooporności wśród dzieci i młodzieży – Dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska
13.45-13.30: Przerwa obiadowa
14.30-14.45: Diagnostyka insulinooporności- czym dysponujemy na chwilę obecną– Lek. med. Agata Strukow
14.45 -15.15: Aktywność fizyczna w chorobach metabolicznych– Dr hab. Joanna Karolkiewicz, prof. nadz.
15.15-15.45: Trening HIIT wśród pacjentów z insulinoopornością– Lic. Marcin Szwajnoch
15.45-16.15: Psychosomatyka w insulinooporności – Mgr Barbara Ratajska
16.15-16.45: Insulinooporność z punktu widzenia pacjenta– lic.Dominika Musiałowska
16.45-17.00: Zakończenie konferencji

DZIEŃ WARSZTATOWY 17.06.2018
(uwaga! na warsztaty prowadzone są osobne zapisy! Obowiązuje również inny cennik!)

Sala A
8.30-11.30:
Dieta wegetariańska w insulinooporności– Mgr Iwona Kibil
https://www.facebook.com/events/167743313921042/

12.00- 15.00:
Dieta w insulinooporności a aktywność fizyczna– Mgr Izabela Grabowska
https://www.facebook.com/events/1531428290319675/

Sala B
8.30-11.30:
Skuteczna komunikacja z pacjentem w gabinecie – mgr Paweł Musiałowski
https://www.facebook.com/events/390083491475571/

12.00-15.00:
Insulinooporność a choroby przewodu pokarmowego– Mgr Martyna Marciniak
https://www.facebook.com/events/848734525328173/

Zapisy: zapisy@insulinoopornosc.com

Koszt uczestnictwa:
• Konferencja 16.06.2018:
199 zł wszyscy
149 zł studenci i doktoranci

• Warsztaty 17.06.2018:
Udział w jednym warsztacie
99 zł wszyscy
69 zł studenci/doktoranci
Udział w dwóch warsztatach
149 zł wszyscy
129 zł studenci/doktoranci

Konferencja i dwa warsztaty:
299 zł wszyscy
249 zł studenci i doktoranci

Organizatorzy:
Fundacja Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie oraz Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kontakt Organizatorzy:
Katarzyna Pastusiak
ka.pastusiak@gmail.com
Dominika Musiałowska
dominika@insulinoopornosc.com

Media, sponsorzy, współpraca
Justyna Bereśniewicz
PR@insulinoopornosc.com

O PRELEGENTACH:

Dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny) kierunek Lekarski oraz SGGW kierunek Żywienie Człowieka. Od 14 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Posiada specjalizację z Diabetologii oraz Chorób Wewnętrznych (specjalizacje odbyła pracując w Centralnym Szpitalu Klinicznym ul Banacha 1a). Uzyskała tytuł/stopień dr nauk medycznych. Ukończyła również szkolenie podyplomowe z zakresu psychodietetyki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
Poza stałym doskonaleniem praktyki lekarskiej oraz nauczaniem studentów stale dokształca się na licznych konferencjach naukowych. W 2014 została laureatem konkursu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, uzyskując stypendium i możliwość udziału w największym międzynarodowym zjeździe diabetologów, jakim jest coroczny zjazd EASD (European Association for the Study of Diabetes).

Dr hab. n. farm. Joanna Suliburska
Pracuje w Zakładzie Bromatologii i Toksykologii Żywności w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych. Ukończyła studia podyplomowe na trzech kierunkach: Analityka Chemiczna, Biologia i Dziennikarstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze obejmują biodostępność składników mineralnych oraz gospodarkę mineralną u osób zdrowych i chorych. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu oryginalnych publikacji naukowych.

Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
Lekarz chorób wewnętrznych i dietetyk kliniczny. Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przez wiele lat pracowała na oddziale gastroenterologii i chorób wewnętrznych oraz naukowo w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (gdzie pracuje do dna dzisiejszego). Od kilkunastu lat zajmuje się żywieniem w różnych stanach klinicznych. Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od 2009 roku koordynator programowy całego kierunku Dietetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II0). Jej praca naukowa koncentruje się wokół epidemiologii, patogenezy i leczenia otyłości oraz chorób dietozależnych. Od 1998 roku prowadzi też Ośrodek Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku. Jest V-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, V-ce Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, V-ce przewodniczącą Sekcji Dietetyki Lekarskiej przy POLSPEN, członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadziła liczne wykłady na konferencjach, warsztatach i szkoleniach z dietetyki klinicznej oraz leczenia otyłości. Ukończyła kursy z psychodietetyki. Od 2016 roku jest koordynatorem studiów podyplomowych z Psychodietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ostatnio pracuje naukowo z alergiami pokarmowymi oraz dysbiozą u pacjentów otyłych, z depresją i/lub jelitem drażliwym. Zainteresowania naukowe to również nutrigenetyka. Hobby to podróże, sport i muzyka klasyczna.

Dr hab. prof. AWF Joanna Karolkiewicz
Absolwentka kierunku Biologia, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 1992 prowadzi swoją działalność naukowo – dydaktyczną w Katedrze Biomedycznych Podstaw Aktywności Fizycznej, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W celu lepszego poznania i zrozumienia wpływu systematycznego wysiłku fizycznego w zapobieganiu i/lub ograniczeniu rozwoju zaburzeń metabolicznych, dokonała licznych analiz zmian wskaźników metabolicznych i stresu oksydacyjnego u osób z nieprawidłowym profilem metabolicznym oraz osób trenujących wyczynowo sport w podeszłym wieku. Cykl badań poświęconych powyższej problematyce został opublikowany w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a w roku 2011 została uhonorowana indywidualną nagrodą naukową przyznana przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk za badania związków poziomu aktywności fizycznej z procesami starzenia. Aktualnie prowadzi wykłady na kierunku Dietetyka i Fizjoterapia w zakresie żywienia osób trenujących wyczynowo i rekreacyjnie oraz wpływu wysiłku fizycznego i na adaptacyjne zmiany fizjologiczne i biochemiczne u sportowców i osób chorych. Zajmuje się popularyzacją najnowszych wyników badań związanych problematyką aktywności fizycznej w otyłości i przekazywaniem praktycznych wskazówek mogących przyczynić się do ograniczenia otyłości oraz związanych z nią chorób cywilizacyjnych. Hasłem przewodnim w życiu zawodowym i prywatnym stał się wniosek zaczerpnięty z pracy habilitacyjnej: Podejmowana przez osoby w różnym wieku systematyczna aktywność fizyczna może stanowić niefarmakologiczny środek przeciwdziałający rozwojowi schorzeń objętych mianem metabolicznych chorób cywilizacyjnych.

Dr n. o. zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Dietetyk, specjalista zdrowia publicznego, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, właścicielka Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center. Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Instytut Pediatrii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, prowadzi zajęcia z dietetyki, leczenia żywieniowego dla studentów medycyny i dietetyki; od 2014 kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej w Instytucie Pediatrii CM UJ. W pracy zawodowej głównie zajmuje się pacjentami pediatrycznymi z NZJ, zaburzeniami wchłaniania oraz otyłymi. W latach 2009-2012 Junior researcher EU project-EATWELL PROJECT – Interventions to Promote Healthy Eating Habits: Evaluation and Recommendations; Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Członek ECCO (European Crohn´s and Colitis Organisation).

Dr n. o zdr. Damian Parol
Z wykształcenia dietetyk i psychodietetyk. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pod przewodnictwem prof. Artura Mamcarza obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tematem rozprawy był wpływ diety wegańskiej na wydolność biegaczy długodystansowych. Jest współautorem dokumentu: “Stosowanie suplementów diety i żywności funkcjonalnej w sporcie. Rekomendacje dla polskich związków sportowych. Wspólne Stanowisko Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego” oraz rozdziału o dietetyce sportowej w podręczniku akademickim “Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej” (PZWL, red. W. Braksator i A. Mamcarz). Damian jest również autorem licznych publikacji naukowych, popularnonaukowych i specjalistyczny dotyczących dietetyki, treningu i medycyny stylu życia oraz bloga damianparol.com

Lek. med. Małgorzata Kałużna

Mgr Małgorzata Słoma
Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, temat jej pracy doktorskiej koncentruje się na problemie insulinooporności u kobiet. Wykładowca akademicki, prelegent krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, współautor publikacji naukowych z zakresu żywienia. Na co dzień pełni funkcję dietetyka klinicznego w Poradni Zaburzeń Metabolicznych i Leczenia Otyłości, gdzie specjalizuje się głównie w leczeniu insulinooporności, chorób autoimmunologicznych oraz PCOS.

Mgr Katarzyna Pastusiak
Absolwenta Dietetyki, Wydziału Lekarskiego II, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; doktorantka w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego wyżej wymienionego Uniwersytetu. Funkcje dietetyka pełni także w Fundacji Insulinooporność – zdrowia dieta i zdrowe życia. Prelegentka krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych; współautorka publikacji naukowych dotyczących przede wszystkim zagadnień związanych z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowych dotyczących dietoterapii otyłości oraz zaburzeń metabolicznych. Naukowe zainteresowania Pani Katarzyny obejmują zwłaszcza otyłych metabolicznie z prawidłową masą ciała. Edukacją jest jej zdaniem jedyną słuszną drogą do sukcesu, dlatego od lat prowadzi szkolenia i warsztaty edukacyjne dla pacjentów. Na co dzień pełni funkcję dietetyka klinicznego w Poradni Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego oraz Poradni Diabetologicznej, a także a także Poradnia Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie, gdzie specjalizuje się głównie w leczeniu otyłości powikłanej nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, insulinoopornością, cukrzycą i inn.

Mgr Barbara Ratajska
Psycholog z doświadczeniem klinicznym, terapeuta, mediator rodzinny, doula i nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczyła w różnego rodzaju szkoleniach, na co dzień pracuje z dziećmi i ich rodzinami, udziela porad psychologicznych kobietom po poronieniach, a także wspiera je w trakcie ciąży i porodu.

Lic. Marcin Szwajnoch
Absolwent AWF Katowice, student II stopnia Fizjoterapii. Pasjonat sportu i zdrowia człowieka. Dąży do optymalizacji treningu jako elementu terapii. Bada wpływ różnych rodzajów treningu na insulinooporność. Uważa, że ciało ludzkie to piękna, skomplikowana materia – jedyna z którą nie rozstajemy się do śmierci, dlatego należy o nią dbać i ją rozwijać.

Lic. Dominika Musiałowska
Założycielka pierwszej i jedynej w Polsce fundacji działającej na rzecz pacjentów z insulinoopornością, „Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie”, oraz autorka bloga www.insulinoopornosc.com. Założycielka grup wsparcia dla osób z insulinoopornością i organizatorka licznych konferencji edukacyjnych dla pacjentów i szkoleń dla dietetyków, trenerów sportowych i innych specjalistów. Instruktor sportowy o specjalizacji fitness oraz nordic walking. Ukończyła Polską Akademię Sportu i kursy dietetycznych. Członek Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej (SED). Z wykształcenia dziennikarka, zawodowo od lat związana z branżą eventową i marketingową. Autorka licznych artykułów na temat insulinooporności m.in. w rubryce INSULINOOPORNOŚĆ w miesięczniku „Chcemy Być Rodzicami”, artykułów zamieszczanych na łamach magazynu „Studio Figura” oraz rozdziału dotyczącego aktywności fizycznej jako elementu leczenia insulinooporności w książce Magdaleny Makarowskiej “Dieta uzdrawiająca organizm”. Autorka książki Insulinooporność- zdrowa dieta i zdrowe życie, współautorka książki Dieta w insulinooporności. Pacjentka chorująca na insulinooporność, PCOS, chorobę Hashimoto, celiakię i alergię. Mimo licznych problemów zdrowotnych jest szczęśliwą matką oraz żoną. Wspiera pacjentów zarówno w sieci jak i poza nią, pomagając wrócić do zdrowia. Miłośniczka diet roślinnych i wegetariańskich, nordic walking, biegania, górskich wypraw, boksu oraz psychologii.

WARSZTATY
Mgr Iwona Kibil
Dietetyk, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzi własną praktykę dietetyczną skierowaną głównie do osób na diecie bezmięsnej. Pracuje m.in. z wegańskimi rodzinami, kobietami w ciąży, małymi dziećmi oraz osobami stosującymi dietę roślinną jako profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Swoją praktykę opiera na „evidence-based medicine”. Jest autorką artykułów, warsztatów i wykładów związanych z różnymi aspektami zdrowotnymi diety roślinnej.
Jest autorką książek „Wege. Dieta rślinna w praktyce” i „Weganka w ciąży”. Prowadzi bloga www.roslinnydietetyk.pl i kanał YouTube. Sama od lat jest na diecie roślinnej opartej głównie na produktach nie przetworzonych

Mgr Izabela Grabowska

Mgr Paweł Musiałowski
Założyciel Aksjomat – Training Institute , trener, szkoleniowiec, mówca publiczny, manager, przedsiębiorca. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aktywista naukowy, absolwent Akademii Trenerów Sprzedaży i Akademii Trenerów. Praktyk, który zbudował i prowadzi z sukcesami własne zespoły sprzedażowe. Prowadzi szkolenia z tematyki szeroko pojętych umiejętności miękkich, motywacji, komunikacji, zarządzania, autoprezentacji, sprzedaży oraz obsługi klienta dla firm i instytucji (m.in. 360 Smart Business Consulting, T-mobile, Studio Figura, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Carte Dor, SED Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, Iglotex, Phinance S.A, Fellowes i wiele innych). Występował na scenach m.in. z Brianem Tracy, Jackiem Walkiewiczem, Jakubem B. Bączkiem, Marcinem Prokopem oraz Robertem Korzeniowskim.

Mgr Martyna Marciniak
Absolwentka Dietetyki, Wydziału Lekarskiego II, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, asystent naukowo dydaktyczny w Katerze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki oraz Chorób Wewnętrznych wyżej wymienionego Uniwersytetu. Jako dietetyk współpracuje również z Fundacją Insulinooporność – zdrowa diera i zdrowe życie. Uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji. Na co dzień współpracuje ze sportowcami, osobami z problemami z przewodem pokarmowym, zespołem metabolicznym, insulinoopornością oraz zaburzeniami hormonalnymi. Prowadzi również warsztaty edukacyjne dla pacjentów oraz specjalistów. Funkcję dietetyka pełni również w Poradni Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie. Podczas swojej pracy bazuje na Evidence Based of Medicine.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here